Soalan Lazim


 
 1. Apa itu program YES Kasi Up Refer & Earn (Rujuk & Peroleh)?
  Dengan program YES Kasi Up Refer & Earn, pelanggan YES pascabayar dan prabayar boleh menjana ganjaran wang tunai sekiranya kod rujuk mereka digunakan untuk pembelian YES Pascabayar ataupun Prabayar yang baru.

  Tertakluk pada terma dan syarat
 2. Apakah pelan perkhidmatan YES Kasi Up Rujuk & Peroleh yang sedia ada?
  Pelan Kasi Up, Pelan Jaringan Prihatin dan YES Postpaid Merdeka RM1 terdiri daripada berikut:
  (a) Pascabayar Kasi Up 49
  (b) Pascabayar Kasi Up 49 (dengan kontrak)
  (c) Bundle Telefon Pascabayar Kasi Up 30 (dengan kontrak)
  (d) Kasi Up Prabayar 15.
  (e) YES Prihatin Learn From Home for Families
  (f) YES Prihatin Learn From Home for Individuals
  (g) YES Prihatin Learn From Home Family Postpaid
  (h) YES Prihatin Learn From Home Individual Postpaid
  (i) YES Postpaid Merdeka RM1


  Tawaran terperinci bagi setiap perkhidmatan Pelan Kasi Up adalah seperti berikut:
  a. Pelan Perkhidmatan Pascabayar YES Kasi UP

  Nama Perkhidmatan Pelan Perkhidmatan Pascabayar Kasi Up Pascabayar 49 Kasi Up Postpaid 49 (dengan kontrak) Kasi Up Postpaid 30 Phone Bundle (dengan kontrak)
  Harga RM49 RM49 RM30
  Peruntukan Data Kapasiti 100GB 100GB 20GB
  Tempoh Kontrak 24 bulan 24 bulan
  Bayaran Pendahuluan RM49 (Rebat untuk 2 bulan pertama RM180 (Rebat sehingga tamat tempoh kontrak)
  Bayaran Deposit RM49 (Akan dikembalikan selepas penutupan akaun)
  Perkhidmatan panggilan suara dan SMS dalam rangkaian Tiada Had Tiada Had Tiada Had
  Perkhidmatan panggilan suara luar rangkaian Tiada Had Tiada Had Caj dikenakan pada kadar RM 0.09 sen seminit dikenakan blok pengecasan untuk setiap 30 saat
  SMS luar rangkaian RM 0.09 per SMS RM 0.09 per SMS RM 0.09 per SMS
  Tawaran Khas Pelanggan ‘port-in’ an di bawah Promosi MNP akan mendapat rebat sebanyak RM5 daripada Kitaran Fi Komitmen untuk tempoh 12 bulan berturut-turut dari tarikh pengaktifan Kad SIM ** Fi Komitmen bagi 6 bulan pertama DIKECUALIKAN *

  b. Pelan Perkhidmatan Prabayar YES Kasi Up
  Plan Kasi Up Prepaid 15
  Harga RM15
  Peruntukan Data Kapasiti 10GB
  Tempoh Sah 30 hari dari tarikh pengaktifan
  Perkhidmatan panggilan suara dan SMS dalam rangkaian Tiada Had
  Perkhidmatan panggilan suara luar rangkaian 9 sen/sms

  c. Pelan Perkhimatan Prabayar Jaringan Prihatin
  Nama Pelan YES Prihatin Learn From Home for Families YES Prihatin Learn From Home for Individuals
  Harga Percuma Percuma
  Peruntukan Data Kapasiti Berjumlah 360 GB
  (30 GB untuk setiap kitaran bil Perkhimatan untuk 12 kitaran)
  Berjumlah 180 GB
  (15 GB untuk setiap kitaran bil perkhimatan untuk 12 kitaran)
  Internet Asas 512 kbps 512 kbps
  Perkhidmatan panggilan suara dan SMS domestic di dalam rangkaian Tiada Had Tiada Had
  Perkhidmatan panggilan suara domestic di luar rangkaian Tiada Had untuk 12 Kitaran Bil
  (Seterusnya RM 0.09 seminit)
  RM 0.09 seminit
  SMS di luar rangkaian RM 0.09 per 1 SMS RM 0.09 per 1 SMS

  d. Pelan Pascabayar Jaringan Prihatin
  Nama Pelan YES Prihatin Learn From Home Family Postpaid YES Prihatin Learn From Home Individual Postpaid
  Yuran Komitmen Bulanan RM15
  (+ RM0.90 SST)
  RM15
  (+ RM0.90 SST)
  Peruntukan Data Kapasiti 15GB 15GB
  Tempoh Kontrak 12 bulan 12 bulan
  Perkhidmatan panggilan suara dan SMS di dalam rangkaian Tiada Had Tiada Had
  Perkhidmatan panggilan suara luar di rangkaian* Tiada Had Tiada Had
  SMS di luar rangkaian RM 0.09 untuk 1 SMS RM 0.09 untuk 1 SMS
  Bayaran Pendahuluan Pelan RM15 (RM15.90 termasuk SST)
  (Rebat pada bulan pertama)
  RM15 (RM15.90 termasuk SST)
  (Rebat pada bulan pertama)
  Harga Peranti RM105
  Jumlah bayaran semasa pendaftaran RM15.90
  (termasuk SST)
  RM120.90
  (termasuk SST)
  *Perkhidmatan panggilan suara dan SMS di dalam rangkaian yang tiada had hanya untuk panggilan suara biasa individu ke individu dan bukan untuk penggunaan komersial dan / atau yang bukan peribadi

  e. YES Postpaid Merdeka RM1
  Nama Pelan YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Service Plan
  Yuran Komitmen Bulanan RM49
  (RM51.94 termasuk SST)
  Peruntukan Data Kapasiti 100GB
  Tempoh Kontrak 12 bulan
  Perkhidmatan panggilan suara dan SMS di dalam rangkaian* Tiada Had
  Perkhidmatan panggilan suara luar di rangkaian* Tiada Had
  SMS di luar rangkaian RM 0.09 untuk 1 SMS
  Harga Peranti RM1 (Tidak Dikembalikan)
  Pembayaran Pelan Pendahuluan** RM49 (RM51.94 Termasuk SST)
  (Rebat 2 kitaran bil yang pertama pada RM25.97/Kitaran Bil)
  Pembayaran Pendahuluan Peranti ** RM149 (RM157.94 including SST)
  (Rebat ke atas tempoh kontrak pada RM13.20 setiap Kitaran Bil, kecuali untuk Kitaran Bil yang ke 12 dimana amaun rebat adalah RM12.97)
  Jumlah Pembayaran Semasa Pendaftaran RM199
  RM210.88 (termasuk SST)
  *Perkhidmatan panggilan suara dan SMS di dalam rangkaian yang tiada had hanya untuk panggilan suara biasa individu ke individu dan bukan untuk penggunaan komersial dan / atau yang bukan peribadi
  ** Untuk menerima rebat, akaun Perkhidmatan Pelanggan YES perlu aktif. Sekiranya akaun Perkhidmatan Pelanggan YES digantung, ditamatkan atau ditangguhkan, pelanggan tidak berhak menerima rebat.
 3. Di manakah saya boleh mendapatkan Kod Rujukan saya?
  Kod Rujukan anda merupakan nombor telefon anda. Sekiranya sesiapa menggunakan kod rujukan anda semasa membuat pembelian sebarang Pelan Perkhidmatan Pascabayar ataupun Prabayar YES, anda akan menerima ganjaran wang tunai sebaik sahaja akaun mereka diaktifkan.
 4. Adakah saya akan dikecualikan daripada mengikuti Program YES Kasi Up Rujuk & Peroleh sekiranya sudahpun melanggani Pelan Perkhidmatan Berkecuali lain?
  Anda boleh turut serta dalam Program YES Kasi Up Rujuk & Peroleh selagi anda telah melanggani Pelan Perkhidmatan Pascabayar ataupun Prabayar YES. Berkaitan dengan Pelan Perkhidmatan Berkecuali, anda hanya perlu berkongsi Kod Rujukan daripada Pelan Perkhidmatan Pascabayar ataupun Prabayar yang anda langgani.
 5. Sebagai Perujuk, bagaimanakah caranya untuk berkongsi Kod Rujukan saya?
  Anda boleh berkongsi Kod Rujukan anda menerusi butang “Refer Now” (Rujuk Sekarang) di aplikasi MyYes.
  • log masuk aplikasi MyYes
  • Klik sepanduk “Earn Reward when you refer Friends” (Jana Ganjaran dengan merujuk kawan)
  • klik butang “REFER NOW” (Rujuk Sekarang)
  • pilih pelantar media sosial yang anda ingin gunakan sebagai perantara untuk berkongsi Kod Rujukan anda
 6. Bolehkah saya menggunakan Kod Rujukan sendiri untuk melanggani sebarang Pelan Kasi Up, Pelan Jaringan Prihatin atau YES Postpaid Merdeka RM1 ?
  Tidak. Anda tidak boleh menggunakan Kod Rujukan sendiri untuk melanggan Pelan Kasi Up, Pelan Jaringan Prihatin atau YES Postpaid Merdeka RM1 bawah Program YES Kasi Up Rujuk & Peroleh.
 7. Apakah Ganjaran Wang Tunai Kasi Up?
  Ganjaran Wang Tunai Kasi Up yang ditawarkan adalah berdasarkan pelan yang diperoleh dengan menggunakan Kod Rujukan anda.
  No Pelan R&R   Tempoh Ganjaran Wang Tunai yang diperoleh
  Jumlah ganjaran yang diperoleh elepas Pengaktifan Bulan 1 (30 hari) Bulan 2 (60 hari) Bulan 3 (90 hari) Bulan 4 (120 hari) Bulan 5 (150 hari) Bulan 6 (180 hari) Bulan 7 (210 hari) Bulan 8 (240 hari) Bulan 9 (270 hari)
  1 Kasi Up Pascabayar 49 (tanpa kontrak) RM 50 RM 20 RM 10 RM 10 RM 10
  2 Kasi Up Pascabayar 49 (dengan kontrak) RM 50 RM 20 RM 10 RM 10 RM 10
  3 Kasi Up Pascabayar 49 Fon bundle (dengan kontrak) RM 15 RM 15
  4 Kasi Up Pascabayar 49 RM 5 RM 5
  5 YES Prihatin Learn From Home for Families RM 10 RM 10
  6 YES Prihatin Learn From Home for Individuals RM 10 RM 10
  7 YES Prihatin Learn From Home Family Postpaid RM 10 RM 10
  8 YES Prihatin Learn From Home Individual Postpaid RM 10 RM 10
  9 YES Postpaid Merdeka RM1 RM 10 RM 10
  *Tertakluk kepada Terma & Syarat
 8. Adakah bilangan individu yang dirujuk bawah Program YES Kasi Up Rujuk & Peroleh ini, terhad?
  Tidak, bilangan rujukan adalah tidak terhad. Anda dapat memperoleh wang tunai banyak dengan merujuk sebanyak individu yang boleh.
 9. Bolehkah saya pindahkan Kod Rujukan saya kepada individu lain?
  Tidak. Anda tidak boleh memindahkan Kod Rujukan anda kepada individu lain.
 10. Bilakah boleh saya menebus Ganjaran Wang Tunai Kasi Up?
  Anda boleh menebus Ganjaran Tunai Kasi Up sebaik sahaja ia dipaparkan di dalam walet (dompet) anda. Anda boleh:
  (a) Memohonn hanya satu (1) pengeluaran tunai, dan
  (b) mengeluarkan RM50 minimum ataupun RM5,000 maksimum setiap hari
  Tambahan lagi, anda hanya dibenarkan melakukan pengeluaran wang maksimum sejumlah RM20,000 sebulan.
 11. Masih bolehkah saya menuntut ganjaran wang tunai Kasi Up dari walet (dompet) selepas perkhidmatan akaun saya ditamatkan?
  Tidak. Sebaik sahaja perkhidmatan Akaun anda ditamatkan, anda tidak akan dapat menuntut ganjaran wang tunai Kasi Up yang lepas. Wang tunai yang tidak dituntut akan diserah kepada Pendaftar Wang Tidak Di Tuntut bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
 12. Bagaimana boleh saya gunakan ganjaran wang tunai Kasi Up di dalam walet (dompet) saya?
  Anda boleh:
  (a) Keluarkan wang tunai
  (b) Bayar bil anda
  (c) Tambah nilai prabayar
  (d) Tambah nilai data (kecuali tambah nilai Data Perayauan)
 13. Bagaimanakah caranya untuk mengeluarkan ganjaran wang tunai Kasi Up yang diperoleh?
  1. Muat turun aplikasi MyYes dan log masuk
  2. Klik sepanduk “Yes Kasi Up Refer & Earn”
  3. Klik butang “Redeem”
  4. Pilih “Cash Out”
  5. Masukkan maklumat bank, peribadi serta jumlah yang ingin dikeluarkan
  6. Klik butang “Request TAC”
  7. Masukkan nombor TAC 6 angka yang dihantar melalui SMS kepada telefon nombor berdaftar anda
  8. Klik butang “Submit”
 14. Bagaimanakah cara untuk menggunakan ganjaran wang tunai Kasi Up untuk membayar bil?
  1. Muat turun aplikasi MyYes dan log masuk
  2. Klik sepanduk “Yes Kasi Up Refer & Earn”
  3. Klik butang “Redeem”
  4. Klik butang “Choose Bill Payment”
  5. Klik butang “Pay Outstanding Amount”
  6. Klik butang “Payment Type My Rewards”
  7. Klik butang “Pay Now”
 15. Bagaimanakah cara untuk menggunakan ganjaran wang tunai Kasi Up untuk menambah nilai pelan prabayar?
  1. Muat turun aplikasi MyYes dan log masuk
  2. Klik sepanduk “Yes Kasi Up Refer & Earn”
  3. Klik butang “Redeem”
  4. Klik butang “Reload Option”
  5. Klik butang “Type of Reload Amount”
  6. Klik butang “Payment Type My Rewards”
  7. Klik butang “Pay Now”
 16. Bagaimanakah cara untuk menggunakan ganjaran wang tunai Kasi Up untuk Tambahan Data?
  1. Muat turun aplikasi MyYes dan log masuk
  2. Klik sepanduk “Yes Kasi Up Refer & Earn”
  3. Klik butang “Redeem”
  4. Klik Butang “Buy Add-Ons”
  5. Klik butang “Type of Add-Ons”
  6. Klik butang “Payment Type My Rewards”
  7. Klik butang “Pay Now”
 17. Bolehkah saya menggunakan Ganjaran Wang Tunai Kasi Up untuk membayar bil, menambah nilai akaun Prabayar ataupun menambah nilai data sekiranya Perkhidmatan Akaun saya telah digantung?
  Anda boleh menggunakan Ganjaran Wang Tunai Kasi Up di dalam Walet untuk membayar bil, menambah nilai akaun Prabayar ataupun menambah nilai data meskipun Perkhidmatan akaun anda digantung. Anda hanya tidak boleh mengeluarkan ganjaran wang tunai tersebut selagi akaun anda digantung.
 18. Adakah wujudnya tarikh luput untuk menebus Ganjaran Wang Tunai Kasi Up yang berada di dalam Walet (Dompet)?
  Tidak ada. Tiada tarikh luput bagi ganjaran wang tunai Kasi Up yang berada di dalam walet (dompet) anda.
 19. Berapa lamakah proses Ganjaran Wang Tunai Kasi Up akan di masukkan ke dalam akaun bank saya?
  Proses ini bergantung kepada polisi GIRO bank anda. Sila rujuk bank anda sekiranya anda perlukan sebarang penjelasan.